Hold det rette hierarki i forbindelse med ejendomsadministration – og overhold det!

Man siger som bekendt, at en kæden kun er så stærk som sit svageste led, og det samme gør sig gældende, når man taler om ejendomsadministration, hvor man har brug for flere hænder til at varetage forskellige opgaver.

Det er som ved enhver anden arbejdsplads, hvor man selvfølgelig alle er velkomne til at komme med indspark til, hvordan man gør tingene, men i sidste ende er der en ledelsesstil, som skal overholdes og respekteres, når arbejdet går i gang.

Konkret betyder det, at når chefen for ejendomsadministrationen ønsker noget udført på en bestemt måde, så skal man agere derefter. Man må gerne undre sig, men vent med at ytre undren til bagefter, når der er plads til at evaluere.

Hvis man hver gang skulle sætte sig ned i en rundkreds og blive enige om, hvordan tingene skulle gøres, så ville det faktisk være i teorien hurtigere at skulle rende hurtigt alene som ejendomsadministrator, fordi man så kun skulle “diskutere” med sig selv og ikke andre.

Man har jo nok også som ejendomsadministrator ansat andre behjælpende hænder, der netop kan aflaste en, hvis man har at gøre mange boliger, der skal administreres.

Det er jo nok til at overskue, hvis det er få enkelte ejendomme i en enkelt bygning eller et fåtal af rækkehuse, man skal håndtere, men så snart man begynder at tale om hele lejlighedskomplekser for eksempel, så begynder man at skulle have brug for hjælp, da der er fuldtidsarbejde i flere af sagerne alene.

Er man ligefrem derovre i, at man har forskellige afdelinger placeret over landet, så skal man endvidere etablere et arbejds-hierarki her, som skal følges, hvor der så er en egenhændig ejendomsadministrator i hver afdeling, som sidder med ansvaret for det hele.

Denne kan så kommunikere med den anden ejendomsadministrator ved de andre afdelinger, så man er enige om, hvordan man gør tingene efter ledelsens direktiver.